Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

The SPI Test & Other Written Tests for Job Hunting in Japan: Advice from an International Student

2019.09.05

The SPI Test & Other Written Tests for Job Hunting in Japan: Advice from an International Student

One of the biggest hurdles that international students may face when job hunting in J […]

What it’s like to study manga in an unrestricted and international environment at Kyoto Seika University

2019.08.30

What it’s like to study manga in an unrestricted and international environment at Kyoto Seika University

When you think of a university in Kyoto, what do you picture?
Kyoto is home to […]

Japanese Schools Supporting a Path to Success After Graduation

2019.01.11

Japanese Schools Supporting a Path to Success After Graduation

As a student at a Japanese language school, have you figured out what you’d like to d […]

Culture Shock Round Two: A Conversation with Students Comparing Cultures

2018.11.26

Culture Shock Round Two: A Conversation with Students Comparing Cultures

The experience of culture shock can be different for everyone, and what stands out to […]

Make Friends & Learn Japanese in International Exchange Circles and Clubs

2018.11.13

Make Friends & Learn Japanese in International Exchange Circles and Clubs

While you’re studying abroad, there will be ample opportunities for you to meet and i […]

Kì thi SPI là gì!? Mẹo làm bài cho bài thi viết và thông tin về kì thi thử dành cho du học sinh-

2018.09.26

Kì thi SPI là gì!? Mẹo làm bài cho bài thi viết và thông tin về kì thi thử dành cho du học sinh-

Kì thi viết luôn được đề cử là một trong những điều khó khăn đối với du học sinh suốt […]

Bạn không đơn độc! : Nhận sự trợ giúp từ kênh tư vấn trong thời gian du học tại Kyoto

2018.06.25

Bạn không đơn độc! : Nhận sự trợ giúp từ kênh tư vấn trong thời gian du học tại Kyoto

Tôi nghĩ rằng những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống sinh viên ở nước ngoài là nh […]

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar -

2018.06.13

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar -

In advance of the start of 2018’s paid internship program for international students, […]

Pass the Examination for Japanese University Admission (EJU): 3 Pieces of Advice for International Students

2018.05.15

Pass the Examination for Japanese University Admission (EJU): 3 Pieces of Advice for International Students

여러분, 안녕하세요.
저는 중국에서 온 유학생입니다. 고등학교 졸업 후에 일본에 와서, 일본어 학교에서 1년, 전문학교에서 1년 공부한 후, […]

12345...»