Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

STUDY KYOTO MAGAZINE

WORK

Will international students seize the key to “change”? A report on a visit to Nissha

2020.04.27

Will international students seize the key to “change”? A report on a visit to Nissha

Following our previous report on the international student tour of the kyo-yaki/kiyom […]

Working at ROHM Semiconductor: An American Girl in a Japanese Company

2019.11.05

Working at ROHM Semiconductor: An American Girl in a Japanese Company

Japanese students have a wealth of options when it comes to older students to ask abo […]

Chia sẻ kinh nghiệm đi xin việc từ du học sinh và những đối sách làm bài thi SPI cũng như các dạng bài thi viết trong quá trình xin việc

2019.09.05

Chia sẻ kinh nghiệm đi xin việc từ du học sinh và những đối sách làm bài thi SPI cũng như các dạng bài thi viết trong quá trình xin việc

Đối với các bạn du học sinh có mục tiêu xin việc tại Nhật thì một trong những trở ngạ […]

Kì thi SPI là gì!? Mẹo làm bài cho bài thi viết và thông tin về kì thi thử dành cho du học sinh-

2018.09.26

Kì thi SPI là gì!? Mẹo làm bài cho bài thi viết và thông tin về kì thi thử dành cho du học sinh-

Kì thi viết luôn được đề cử là một trong những điều khó khăn đối với du học sinh suốt […]

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar –

2018.06.13

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar –

In advance of the start of 2018’s paid internship program for international students, […]

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

2018.02.23

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

Ngoài trung tâm hướng nghiệp của các trường Đại học thì Kyoto còn có rất nhiều đoàn t […]

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

2018.01.09

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

Bạn có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng tại trường học, vậy nhưng liệu tiếng Nhậ […]

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

2017.08.24

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

Have you ever done OB houmon? For a lot of you, you may be hearing this word for the […]

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

2017.08.01

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

Studying abroad in Japan can be an exhilarating experience, and for some, an experien […]

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

2017.04.20

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều công ty Nhật Bản đã bắt đầu tang cường t […]