Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

WORK

Become an Automobile Engineer at NISSAN Automobile Technical College!

2019.03.31

Become an Automobile Engineer at NISSAN Automobile Technical College!

Whether it’s Nissan, Toyota, Honda, Suzuki, Subaru, or Mitsubishi, Japanese cars are […]

What is the SPI test, anyway? A Guide for International Students Job Hunting in Japan

2018.09.26

What is the SPI test, anyway? A Guide for International Students Job Hunting in Japan

When students studying abroad talk about the most difficult parts of job hunting in J […]

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar -

2018.06.13

Kyoto Companies & the International Student Job Search – from the 2018 Paid Internship Seminar -

In advance of the start of 2018’s paid internship program for international students, […]

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

2018.02.23

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

Ngoài trung tâm hướng nghiệp của các trường Đại học thì Kyoto còn có rất nhiều đoàn t […]

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

2018.01.09

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

Bạn có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng tại trường học, vậy nhưng liệu tiếng Nhậ […]

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

2017.08.24

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

Have you ever done OB houmon? For a lot of you, you may be hearing this word for the […]

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

2017.08.01

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

Studying abroad in Japan can be an exhilarating experience, and for some, an experien […]

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

2017.04.20

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều công ty Nhật Bản đã bắt đầu tang cường t […]

Giới thiệu về quá trình xin việc của Nhật

2016.12.02

Giới thiệu về quá trình xin việc của Nhật

Có thể nói rằng các công ty ở các nước khác nhau sẽ có các điểm khác nhau, và quá trì […]

12