Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้หลากหลายระดับตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชีวิตประจำวันไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นระดับที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือภาษาญี่ปุ่นระดับที่ใช้ในธุรกิจ
ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่การเรียนการสอนจะใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ศึกษาต่อสามารถตามเนื้อหาได้ทัน จึงควรเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (หรือหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ก่อนแล้วจึงเข้าศึกษาต่อยังสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป

รายการโรงเรียนทั้งหมด12โรงเรียน

สถาบันอิคุเอคัง โรงเรียนคันไซโกเก็นกักคุอิน

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI เกียวโต

  • รองรับอิสลาม
  • ทุนการศึกษา
  • หอพัก・ห้องเช่า
  • โปรแกรมระยะสั้น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ

สถาบันคัทสึกักคุโชอิน

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันเคียวชินแลงเกวจอะคาเดมี่

มีเอกสารของทางโรงเรียน

(มูลนิธิ)ศูนย์ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเกียวโต โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโต

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ

เกียวโตโคคุไซอะคาเดมี่

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันเกียวโตเรกักคุ โคขุไซกักคุอิน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโต YMCA โคคุไซฟุคุชิ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น