Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

มาใช้บริการสนับสนุนการหางานของนักศึกษาต่างชาติแล้วประสบความสำเร็จในการหางานที่ญี่ปุ่นกันเถอะ!

2018.02.23

มาใช้บริการสนับสนุนการหางานของนักศึกษาต่างชาติแล้วประสบความสำเร็จในการหางานที่ญี่ปุ่นกันเถอะ!

ในเกียวโต นอกจากศูนย์หางานของมหาวิทยาลัยล้วยังมีองค์กรและบริษัทต่างๆมากมายที่สนับสนุน […]

สมาคมนักเรียนไทยในเกียวโตทำอะไรกันบ้างนะ?

2018.01.15

สมาคมนักเรียนไทยในเกียวโตทำอะไรกันบ้างนะ?

สมาคมนักเรียนไทยในเกียวโตมีนักเรียน นักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย มีทั้งนักศึกษาระดั […]

ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการหางาน การฝึกงานแบบมีผลตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น - ปี2017

2018.01.09

ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการหางาน การฝึกงานแบบมีผลตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น - ปี2017

เข้าใจภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนแต่จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในโลกธุรกิจไหมนะ?
อยากเห็นบร […]

«...23456...»