Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

STUDY

แชร์ประสบการณ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประเภทนักศึกษาวิจัย สายศิลป์

2020.09.23

แชร์ประสบการณ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประเภทนักศึกษาวิจัย สายศิลป์

Photo Credit: Tianshu Liuเป็นเรื่องปกติมากสำหรับการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ […]

กิจกรรมWEB Open Houseจากรุ่นพี่ 〜มหาวิทยาลัยDoshisha คณะGlobal Communications〜

2020.09.08

กิจกรรมWEB Open Houseจากรุ่นพี่ 〜มหาวิทยาลัยDoshisha คณะGlobal Communications〜

OpenHouseเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อที่จะเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับผู้ที […]

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายวิทย์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2020.01.27

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายวิทย์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

ในเกียวโตมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทางหลักสูตรระยะสั้นกว่า 50 แห่ง จนได้รับขนานนาม […]

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2020.01.06

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

แม้ว่าในเมืองหลวงอย่างโตเกียวจะมีนักเรียนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก แต่หากพูดถึง “เมืองแ […]

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2019.11.14

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

เกียวโตเป็นเมืองที่ศิลปะโบราณของญี่ปุ่นยังคงปรากฎอยู่อย่างโดดเด่น และมีมหาวิทยาลัยจำน […]