Kyoto Styudy

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น

เป็นการศึกษาต่อต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เรียนรู้ภาษา สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนในสถานศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ขอรับหน่วยกิต

Kyoto Study Program – from Anime to Zen –

“เป็นโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น 2 สัปดาห์ โดยความร่วมมือระหว่างเมืองเกียวโตและมหาวิทยาลัย Consortium เกียวโต
โดยคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การเรียน เช่น แอนิเมชั่นเทคนิคใหม่ล่าสุดของเมืองเกียวโต วัฒนธรรมดั้งเดิมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน คลาสเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัย โปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมากมาย”

ดูรายละเ

Kyoto Startup Summer School(Kyoto Institute of Technology)

Kyoto Startup Summer School is a two-week intensive program that brings together future change makers with established entrepreneurs, practitioners, and academics. KS³ offers hands-on learning experiences on a broad range of startup topics that provide the necessary knowledge and skills to build a successful startup.
Since it’s inception in 2016, over 100 people from 26 countries have been involved in Kyoto Startup Summer School, the most international program of its kind in Japan.

See details

RSJP/RWJP(Ritsumeikan Summer (Winter)
Japanese Program)

ริทสึเมคัง ซัมเมอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RSJP) และริทสึเมคัง วินเทอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RWJP) เป็นโปรแกรมแนะนำที่ครอบคลุมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ในโปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมนี้ ที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเร่งรัดในช่วงเวลาอันสั้น

ดูรายละเ

The College of Image Arts and
Sciences Summer Program

โปรแกรมระยะสั้นที่พัฒนาร่วมกับคณะฟิล์มแอนด์นิวมีเดีย โดยโปรแกรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่การบรรยายในชั้นเรียน เช่น ด้านภาพยนตร์ การ์ตูนมังงะ เกม เป็นต้น เท่านั้น แต่มีการประยุกต์คลาสเรียนซึ่งมีแค่เฉพาะในเมืองเกียวโตด้วย ได้แก่ การเรียนรู้โดยสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โทเออุสุมาสะ และพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมังงะนานาชาติเกียวโต ที่ที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) ของประเทศญี่ปุ่นได้

ดูรายละเ

Summer Session

summer settion ของมหาวิทยาลัยโดชิชะไม่ได้มีเฉพาะแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่คุณยังจะได้ชมศาลเจ้าและวัดอันมีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยจะแบ่งคลาสนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด นักศึกษาจะได้รับการสอนอย่างละเอียดเพื่อให้ตามเนื้อหาได้ทัน

ดูรายละเ

Japanese Studies Program (JSP)

โปรแกรมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยโดชิชะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในการศึกษา โปรแกรมนี้แบ่งเป็นคลาสภาษาญี่ปุ่น และคลาสการเรียนวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น แบบได้รับหน่วยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าไปเรียนรู้ในเมืองเกียวโตอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นกิจกรรมหนึ่งในคลาสเรียน และได้ออกไปทัศนศึกษาในพื้นที่ เช่น นารา และฮิโรชิม่า เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นที่แท้จริงอีกด้วย

ดูรายละเ

Japanese Language Immersion Course (JLIC)

เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ของมหาวิทยาลัยโดชิชะ โดยในโปรแกรมนี้คลาสภาษาญี่ปุ่นจะเรียนที่อิมาเดะคาว่าแคมปัส(90 นาที × 2 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน) และในวันสุดสัปดาห์นอกจากจะมีการทัศนศึกษานอกพื้นที่เพื่อไปชมวัดและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงในเมืองเกียวโตแล้ว คุณยังสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ “การทำขนมวะงาชิญี่ปุ่น” และ “การทำเส้นโซบะ” อีกด้วย

ดูรายละเ

Kyoto Japanese Summer Experience

โปรแกรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดภาคฤดูร้อน ของมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies เป็นโปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น โดยจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเมืองเกียวโต เมืองอันมีเสน่ห์ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้ โดยคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมงในการเรียนชงชา เขียนพู่กัน เที่ยวเทศกาลกิอง และพาเที่ยวชมเมืองเกียวโต 1 วัน

ดูรายละเ

Kyoto inspiration

โปรแกรม “Kyoto inspiration” ของมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ เป็นโปรแกรมใหม่ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง วัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเกียวโตว่ามีผลต่อสื่อพื้นฐานในปัจจุบันอย่างไร เช่น การ์ตูนมังงะ แอนิเมชั่น และเกม เป็นต้น
ซึ่งเป็นโปรแกรมระยะเวลา 12 วัน โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และในโปรแกรมนี้จะมีการทัศนศึกษาลงพื้นที่จริง เข้าพักในศาสนสถาน และวันอิสระ 2 วันด้วย

ดูรายละเ