Kyoto Styudy

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น

เป็นการศึกษาต่อต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เรียนรู้ภาษา สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนในสถานศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ขอรับหน่วยกิต

Kyoto Study Program – from Anime to Zen –

“เป็นโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น 2 สัปดาห์ โดยความร่วมมือระหว่างเมืองเกียวโตและมหาวิทยาลัย Consortium เกียวโต
โดยคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การเรียน เช่น แอนิเมชั่นเทคนิคใหม่ล่าสุดของเมืองเกียวโต วัฒนธรรมดั้งเดิมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน คลาสเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัย โปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมากมาย”

ดูรายละเ

RSJP/RWJP(Ritsumeikan Summer (Winter)
Japanese Program)

ริทสึเมคัง ซัมเมอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RSJP) และริทสึเมคัง วินเทอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RWJP) เป็นโปรแกรมแนะนำที่ครอบคลุมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ในโปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมนี้ ที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเร่งรัดในช่วงเวลาอันสั้น

ดูรายละเ

The College of Image Arts and
Sciences Summer Program

โปรแกรมระยะสั้นที่พัฒนาร่วมกับคณะฟิล์มแอนด์นิวมีเดีย โดยโปรแกรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่การบรรยายในชั้นเรียน เช่น ด้านภาพยนตร์ การ์ตูนมังงะ เกม เป็นต้น เท่านั้น แต่มีการประยุกต์คลาสเรียนซึ่งมีแค่เฉพาะในเมืองเกียวโตด้วย ได้แก่ การเรียนรู้โดยสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โทเออุสุมาสะ และพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมังงะนานาชาติเกียวโต ที่ที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) ของประเทศญี่ปุ่นได้

ดูรายละเ

Summer Session

summer settion ของมหาวิทยาลัยโดชิชะไม่ได้มีเฉพาะแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่คุณยังจะได้ชมศาลเจ้าและวัดอันมีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยจะแบ่งคลาสนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด นักศึกษาจะได้รับการสอนอย่างละเอียดเพื่อให้ตามเนื้อหาได้ทัน

ดูรายละเ

Japanese Studies Program (JSP)

โปรแกรมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยโดชิชะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในการศึกษา โปรแกรมนี้แบ่งเป็นคลาสภาษาญี่ปุ่น และคลาสการเรียนวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น แบบได้รับหน่วยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าไปเรียนรู้ในเมืองเกียวโตอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นกิจกรรมหนึ่งในคลาสเรียน และได้ออกไปทัศนศึกษาในพื้นที่ เช่น นารา และฮิโรชิม่า เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นที่แท้จริงอีกด้วย

ดูรายละเ

Japanese Language Immersion Course (JLIC)

เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ของมหาวิทยาลัยโดชิชะ โดยในโปรแกรมนี้คลาสภาษาญี่ปุ่นจะเรียนที่อิมาเดะคาว่าแคมปัส(90 นาที × 2 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน) และในวันสุดสัปดาห์นอกจากจะมีการทัศนศึกษานอกพื้นที่เพื่อไปชมวัดและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงในเมืองเกียวโตแล้ว คุณยังสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ “การทำขนมวะงาชิญี่ปุ่น” และ “การทำเส้นโซบะ” อีกด้วย

ดูรายละเ

Kyoto Japanese Summer Experience

โปรแกรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดภาคฤดูร้อน ของมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies เป็นโปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น โดยจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเมืองเกียวโต เมืองอันมีเสน่ห์ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้ โดยคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมงในการเรียนชงชา เขียนพู่กัน เที่ยวเทศกาลกิอง และพาเที่ยวชมเมืองเกียวโต 1 วัน

ดูรายละเ

Kyoto inspiration

โปรแกรม “Kyoto inspiration” ของมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ เป็นโปรแกรมใหม่ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง วัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเกียวโตว่ามีผลต่อสื่อพื้นฐานในปัจจุบันอย่างไร เช่น การ์ตูนมังงะ แอนิเมชั่น และเกม เป็นต้น
ซึ่งเป็นโปรแกรมระยะเวลา 12 วัน โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และในโปรแกรมนี้จะมีการทัศนศึกษาลงพื้นที่จริง เข้าพักในศาสนสถาน และวันอิสระ 2 วันด้วย

ดูรายละเ