Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

2018.01.09

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

Bạn có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng tại trường học, vậy nhưng liệu tiếng Nhậ […]

A 24-Hour Relay Marathon You Won’t Find Anywhere Else

2017.12.26

A 24-Hour Relay Marathon You Won’t Find Anywhere Else

I am a Thai student, studying in the Department of Biopharmaceutics and Drug Metaboli […]

Study in Japan in English: English-Taught Degree Programs in Kyoto

2017.11.15

Study in Japan in English: English-Taught Degree Programs in Kyoto

Even if your Japanese level isn’t high enough for full-on university-level Japanese c […]

From Japanese students to international students: the best things to do while you live in Kyoto!

2017.09.27

From Japanese students to international students: the best things to do while you live in Kyoto!

There are many things you should do while you’re in Japan. Particularly in Kyoto, whe […]

Làm thế nào để có thể đi được bệnh viện tại Nhật

2017.09.21

Làm thế nào để có thể đi được bệnh viện tại Nhật

Từ khi bước chân sang Nhật đến nay bạn đã bao giờ đi bệnh viện chưa? Nếu chẳng may tr […]

中国から日本への代表的な留学方法4種類と京都の協定校一覧

2017.09.12

中国から日本への代表的な留学方法4種類と京都の協定校一覧

今回は中国から日本に留学する方法をたくさん紹介します。様々な方法がありますので、自分にあった方法を選んでくださいね。 […]

KyoTomorrow Academy, Kyoto’s International Student Community

2017.08.30

KyoTomorrow Academy, Kyoto’s International Student Community

Students who come to live and study in Kyoto from all over the world come with big dr […]

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

2017.08.24

All About Japan’s “OB Houmon”: a How-to Guide for International Students Job-Hunting in Kyoto

Have you ever done OB houmon? For a lot of you, you may be hearing this word for the […]

Free Entry to Kyoto’s Museums & Heritage Sites? For Kyoto’s International Students, yes!

2017.08.09

Free Entry to Kyoto’s Museums & Heritage Sites? For Kyoto’s International Students, yes!

Kyoto is a huge cultural center, and for students coming to learn about the culture o […]

«...23456...»