Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

LIFE

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว! นี่คือความช่วยเหลือต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

2018.06.25

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว! นี่คือความช่วยเหลือต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

การมาศึกษาในต่างประเทศ อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือไม่คุ้นเคย เรื่องพื้นๆอย่างเช่นเวลาป […]

123