Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

LIFE

นักศึกษาต่างชาติเล่าถึงความแตกต่างระหว่างโตเกียวกับเกียวโต

2020.03.16

นักศึกษาต่างชาติเล่าถึงความแตกต่างระหว่างโตเกียวกับเกียวโต

แม้ว่าโตเกียวจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น แต่เมืองอื่น ๆ ก็ล้วนแต่มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไ […]

ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่โตเกียวและเกียวโต

2019.12.26

ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่โตเกียวและเกียวโต

ผมเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย กำลังศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู […]