Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายวิทย์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2020.01.27

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายวิทย์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

ในเกียวโตมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทางหลักสูตรระยะสั้นกว่า 50 แห่ง จนได้รับขนานนาม […]

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2020.01.06

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

แม้ว่าในเมืองหลวงอย่างโตเกียวจะมีนักเรียนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก แต่หากพูดถึง “เมืองแ […]

ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่โตเกียวและเกียวโต

2019.12.26

ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่โตเกียวและเกียวโต

ผมเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย กำลังศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู […]

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2019.11.14

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

เกียวโตเป็นเมืองที่ศิลปะโบราณของญี่ปุ่นยังคงปรากฎอยู่อย่างโดดเด่น และมีมหาวิทยาลัยจำน […]