Kyoto Styudy

เหตุผล 10 ข้อที่เลือกเกียวโต

ที่เมืองเกียวโตนั้นมีเหตุผลที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาต่อ
เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งในเมืองเกียวโตเอง ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาทั้งหมด

Kyoto is a City of Universities, and a City of Students.
To help Muslim students feel more secure as you go about making these decisions,
we've put together a collection of useful information about Kyoto, and the many charms of the city.

เว็บไซต์แนะนำอีเวนท์สำหรับการหางานของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะหางานในเกียวโต

เราช่วยสนับสนุนการวางแผนอนาคตของนักเรียนต่างชาติที่เรียนในเกียวโต
มีการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมการหางานในเกียวโตอยู่เสมอ

KyoTomorrowAcademy แผนงานสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น สนับสนุนสภาพความเป็นอยู่และการหางาน ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นี่เป็นคอมมิวนิตี้เพื่อการหางานและอาชีพ ที่นักศึกษาต่างชาติที่เรียนในเกียวโตทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

International Housing Search เว็บไซต์หลายภาษาเกี่ยวกับข้อมูลการหา บ้านสำหรับนักศึกษาต่างชาติInternational Housing Search เว็บไซต์หลายภาษาเกี่ยวกับข้อมูลการหา บ้านสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สามารถค้นหาบ้านเช่าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในเกียวโตได้
มีการอธิบายเกี่ยวกับการหาบ้าน การดำเนินการ การทำสัญญา และมารยาทต่างๆ ในการหาบ้านในญี่ปุ่น

งานประกวดหนังสั้นของนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต 2018

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมได้รางวัล 100,000 เยน!
มาถ่ายทอดเสน่ห์ของการศึกษาต่อในเกียวโตให้โลกเห็นกันเถอะ

TODAY`S SPECIAL SCHOOLS

บทสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเกียวโต
ขอแนะนำบทสัมภาษณ์ของอดีตนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต รวมทั้งเสียงจากนักศึกษาปัจจุบัน!!

นักศึกษาปัจจุบันบทสัมภาษณ์

ออฟฟิสเชียลเฟสบุ๊ค

ออฟฟิสเชียลอินสตาแกรม