Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

การฝึกงานเพื่อเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ~ประสบการณ์การฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน~

2020.09.29

การฝึกงานเพื่อเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ~ประสบการณ์การฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน~

ทุกคนรู้จักโปรแกรมการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนที่จัดโดย International Student Study Kyoto […]