Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

LIFE

เกียวโตเป็นจังหวัดที่มีจำนวนอัตรานักเรียนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และสามารถศึกษาหาความรู้ทางวิชาการได้หลากหลาย ตั้งแต่การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงไปจนเซ็น หรือแอนิเมชั่น ฯลฯ มีตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงโปรแกรมการศึกษาต่างประเทศระยะสั้น นับว่าเพียบพร้อมจริงๆ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนมาศึกษาต่อที่เกียวโต

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนมาศึกษาต่อที่เกียวโต

 • ขั้นตอนการเข้าศึกษา

  ขั้นตอนทั่วไปในการศึกษาต่อที่เกียวโต (ญี่ปุ่น)
  จำเป็นต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่า 1 ปี ก่อนเข้าศึกษา กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมโดยใช้ข้อมูลด้านล่างในการอ้างอิง

  ดูรายละเอียด

 • เกี่ยวกับทุนการศึกษา

  มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

  ดูรายละเอียด

 • ข้อสอบที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษา

  นอกจากข้อสอบเข้าปกติที่คนญี่ปุ่นต้องสอบแล้ว ยังมีการคัดเลือกรอบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

  ดูรายละเอียด

การขอวีซ่าและขั้นตอนการเริ่มใช้ชีวืตในญี่ปุ่น

หลังจากยืนยันสถานที่ศึกษาต่อแล้ว จำเป็นต้องทำเรื่องขอวีซ่าและย้ายที่อยู่ โปรดตรวจสอบให้ดีและทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

ดูเพจLIFE

在学生インタビュー

บทสัมภาษณ์ของนักศึกษาต่างชาติ

บทสัมภาษณ์จริงของนักศึกษาต่างชาติที่เกียวโตที่ตีพิมพ์
กรุณารับชมและรับฟังเสียงสัมภาษณ์สดของนักศึกษาต่างชาติ

ดูรายละเอียด

STUDY KYOTO MAGAZINE