Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

2017.08.01

After Study Abroad: the JET Programme, and Teaching in Japan

Studying abroad in Japan can be an exhilarating experience, and for some, an experien […]

Japanese Cultural Experiences for Students in Kyoto

2017.06.27

Japanese Cultural Experiences for Students in Kyoto

Maybe you came for the reputation of your school, or the reputation of your professor […]

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

2017.04.20

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều công ty Nhật Bản đã bắt đầu tang cường t […]

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

2017.03.30

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

Study Kyoto recently sat down with three international students studying in Dr. Tasuk […]

Thông tin hỗ trợ du học sinh tìm nhà ở Kyoto

2017.03.08

Thông tin hỗ trợ du học sinh tìm nhà ở Kyoto

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình nên làm gì hay có những yêu cầu gì khi thuê nhà ở Nhật chư […]

“Enjoy Kyoto”: Exploring the city together with Kyoto’s free newspaper

2017.03.03

“Enjoy Kyoto”: Exploring the city together with Kyoto’s free newspaper

“Enjoy Kyoto” is a free newspaper written in English for visitors to Kyoto, and is av […]