หลักสูตรทั่วไประยะสั้น

August 6th, 2019

โรงเรียนสอนภาษา ISI แคมปัสเกียวโต เปิดรับสมัครนักเรียนระยะสั้นแล้ว! (มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ!)
ทางโรงเรียนให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ตรงกับความคาดหวังของนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกในสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกียวโต เรามีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การสนทนา การสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือการหางานในญี่ปุ่น