Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

ช่วง 1 สัปดาห์หลังเดินทางมาเกียวโต

ทันทีที่มาถึงเกียวโต โปรดทำสิ่งเหล่านี้ ก่อนเข้าโรงเรียน

การทำประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง

在留カード

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 3 เดือนขึ้นไปจะต้องทำ “ประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง” (ประกันพลเมือง)การทำประกันสุขภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นขอให้คุณสมัครเข้าระบบนี้ หลังจากสมัครเข้าระบบแล้วคุณจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ

※กรุณาพกบัตรประจำตัวชาวต่างชาติติดตัวตลอดเวลา และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ระบุไว้ ย้ายที่อยู่หรือสถานศึกษา หรือการย้ายออก จะต้องยื่นเอกสารแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่คุณอาศัยอยู่ เป็นต้น

การทำประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 3 เดือนขึ้นไปจะต้องทำ “ประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง” (ประกันพลเมือง)การทำประกันสุขภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นขอให้คุณสมัครเข้าระบบนี้ หลังจากสมัครเข้าระบบแล้วคุณจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ

※ตามกฎแล้วจะต้องสมัครเข้าระบบตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น หากสมัครภายหลังอาจมีการคิดค่าประกันย้อนหลังได้

●ระบบช่วยเหลือการประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง

เมืองเกียวโตมีระบบช่วยเหลือการประกันสุขภาพสำหรับพลเมืองแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาต่างชาติที่ออกค่าเล่าเรียนเอง ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลญี่ปุ่น หรือไม่ได้รับทุนการศึกษาในจำนวนที่เทียบเท่ากันนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพจากทางเมืองเกียวโตเดือนละ 700 เยน
»“นโยบายช่วยเหลือเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับพลเมืองแก่ชาวต่างชาติเมืองเกียวโต” ที่มีเพื่อนักศึกษาต่างชาติที่ออกค่าเล่าเรียนเอง

การเปิดบัญชีธนาคาร

ขอแนะนำให้คุณนำบัตรประจำตัวชาวต่างชาติไปเปิดบัญชีธนาคารที่ที่ทำการไปรษณีย์ (ธนาคารยูโจะ) หรือธนาคาร (ธนาคารทั่วไป) ที่อยู่ใกล้บ้านหรือสถานศึกษาของคุณ

●เอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคาร

 • 1. บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
 • 2. บัตรประกันสุขภาพ
 • 3. บัตรนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
 • 4. ตราประทับ (บางธนาคารอาจใช้ลายเซ็นได้)
 • 5. เงินที่จะใช้ฝากเข้าบัญชี (มากกว่า 1 เยนขึ้นไป)

การทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ

คุณสามารถซื้อและทำสัญญาโทรศัพท์มือถือที่ร้านค้า ร้านตัวแทนจำหน่ายของแต่ละค่ายโทรศัพท์มือถือ และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Big camera, Yodobashi Camera เป็นต้น) ซึ่งมีระบบต่างๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น การคิดค่าบริการของแต่ละค่ายโทรศัพท์มือถือ โปรโมชั่น ดังนั้นแนะนำให้เลือกโทรศัพท์มือถือที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

●บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น

 • □ โดโคโมะ
 • □ AU
 • □ ซอฟต์แบงค์

●เอกสารจำเป็นในการทำสัญญา

 • 1. บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
 • 2. พาสปอร์ต
 • 3. บัตรเครดิต
 • 4. บัญชีธนาคารญี่ปุ่น (บัตรธนาคาร/สมุดบัญชี) ※ในกรณีต้องการจ่ายค่าบริการผ่านธนาคาร
 • 5. บัตรประกันสุขภาพ ※ในกรณีต้องการจ่ายค่าบริการผ่านธนาคาร
 • 6. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง ※ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 7. สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ปกครอง ※ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน

โดยปกติแล้วจะต้องทำสัญญาโทรศัพท์มือถืออย่างต่ำ 2 ปี และหากยกเลิกสัญญากลางคันจะมีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญา ดังนั้นการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันบริษัทซอฟต์แบงค์และ AU เป็นผู้ให้บริการนี้ โดยสามารถใช้บริการได้ทั้งโทรสื่อสารและรับส่งอีเมล สามารถซื้อได้ที่ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้านสะดวกซื้อ และทางออนไลน์

●เอกสารจำเป็นในการทำสัญญา

 • 1.บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
 • 2.พาสปอร์ต
 • 3.บัตรเครดิตหรือเงินสด

เกี่ยวกับ Wi-Fi

ฟรี Wi-Fi มีอยู่หลายจุดทั่วเกียวโต

kyotowifi