Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

ขั้นตอนเมื่อมาถึงเกียวโตในสัปดาห์แรก

ทันทีที่ท่านมาถึงเกียวโต ก่อนเข้าโรงเรียน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก

บัตรประจำตัวผู้พำนัก

ชาวต่างชาติที่จะพำนักอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักเมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะต้องลงทะเบียนถิ่นที่พำนักของท่าน ที่สำนักงานรัฐในท้องถิ่นเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่ภายใน 14 วัน หลังจากย้ายเข้าอาศัยในที่พักของท่าน ท่านจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวไปด้วย เมื่อลงทะเบียนถิ่นที่พำนักของท่าน

*ท่านต้องพกบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวเสมอ นอกจากนี้ ท่านต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้พำนัก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาที่สังกัด (เช่น หากเปลี่ยนโรงเรียนหรือออกจากโรงเรียน) ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคโอซาก้า

การเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน จะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ การลงทะเบียนเข้าร่วมมีความสำคัญ เนื่องจากท่านอาจต้องเผชิญกับค่ารักษาพยาบาลที่สูง หากไปโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ท่านจะได้รับบัตรประกันสุขภาพเมื่อทำการลงทะเบียนสมัคร

*โดยหลักการแล้ว การเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมล่าช้า อาจถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลัง

การเปิดบัญชีธนาคาร

เปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารทั่วไปหรือธนาคารแห่งไปรษณีย์ญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือบ้านของท่าน ท่านต้องนำบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวไปด้วยเพื่อทำการเปิดบัญชี

●สิ่งที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคาร

 • 1.บัตรประจำตัวผู้พำนัก
 • 2.บัตรประกันสุขภาพ
 • 3.บัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา)
 • 4.ตราประทับของท่าน (แม้ว่าบางธนาคารจะอนุญาตให้เปิดบัญชีด้วยลายเซ็น)
 • 5.งินที่จะฝาก (ต้องเปิดบัญชีด้วยเงินอย่างน้อย 1 เยน)

การสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

ท่านสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือและสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแต่ละราย หรือที่ร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Bic Camera และ Yodobashi Camera มีแพ็คเกจที่หลากหลายโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแต่ละรายจะมีระบบการเรียกเก็บเงินและการส่งเสริมการขายของตนเอง ฯลฯ ดังนั้น ควรเลือกโทรศัพท์มือถือที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

● ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่น

 • □ DoCoMo
 • □ AU
 • □ SoftBank

● สิ่งที่จำเป็นในการสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

 • 1.บัตรประจำตัวผู้พำนัก
 • 2.หนังสือเดินทาง
 • 3.บัตรเครดิต
 • 4.บัญชีธนาคารญี่ปุ่น (บัตรธนาคาร / สมุดบัญชีเงินฝาก) * หากเลือกการหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีธนาคาร
 • 5.บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ * หากเลือกการหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีธนาคาร
 • 6.ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจปกครอง * กรณีผู้เยาว์
 • 7.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจปกครอง * กรณีผู้เยาว์

โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน

ระยะเวลาของสัญญาโทรศัพท์มือถือโดยปกติจะเป็นเวลา 2 ปี โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนกำหนด ดังนั้น การซื้อโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ปัจจุบัน SoftBank และ AU มีโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ซึ่งสามารถใช้โทรออกและส่งอีเมลได้ ท่านสามารถเติมเงินในโทรศัพท์แบบเติมเงินได้ที่ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้านสะดวกซื้อ และทางออนไลน์

● สิ่งที่จำเป็นในการสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

 • 1.บัตรประจำตัวผู้พำนัก
 • 2.หนังสือเดินทาง
 • 3.บัตรเครดิตหรือเงินสด

สำหรับ Wi-Fi

มีจุดบริการ Wi-Fi ฟรีจำนวนมากทั่วเมือง เช่น KYOTO Wi-Fi

kyotowifi