Tiếng Nhật tổng hợp ngắn hạn

August 6th, 2019

Trường học ở Kyoto đang tích cực tiếp nhận sinh viên ngắn hạn (sinh viên ngắn hạn và các chiến dịch miễn giảm đặc biệt đang được tiến hành!) Trong một môi trường nơi bạn có thể vừa học vừa trải nghiệm văn hóa truyền thống tận dụng tối đa các đặc điểm địa phương của Kyoto, từ trải nghiệm văn hóa đến trò chuyện và một trường đại học nổi tiếng Chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục tiếng Nhật đáp ứng mong đợi của sinh viên từ khắp nơi trên thế giới với chương trình giảng dạy đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ học tiếp lên đại học đến kiếm việc làm. Bạn có thể đăng ký học từ 2 tuần.