Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

วิธีคัดแยกขยะ

ในฐานะเมืองที่ใช้ "พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)"
เกียวโตให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ
วิธีทิ้งขยะขึ้นอยู่กับแต่ละเทศบาล

วิธีกำจัดขยะ

ใส่ขยะในถุงเก็บขยะในครัวเรือนที่กำหนดให้ ให้มีน้ำหนักที่สามารถถือได้ด้วยมือเพีงข้างเดียว และมัดถุงให้แน่น ขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านนำขยะใส่ถุงประเภทอื่นนอกเหนือจากถุงที่กำหนดไว้ ขยะของท่านอาจไม่ถูกเก็บไป ถุงที่กำหนด มีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

ต่อไป ขอแนะนำตัวอย่างวิธีกำจัดขยะในเมืองเกียวโตโดยเฉพาะ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากอาศัยอยู่

วิธีการแยกและกำจัดขยะในเมืองเกียวโต

ในเมืองเกียวโต มีความพยายามในการแยกขยะเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม มาตรวจสอบยืนยันวิธีการแยกขยะไปด้วยกัน เพื่อให้เราสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง

* อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอพาร์ตเมนต์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของท่าน

ข้อมูลอ้างอิง

■วิธีแยก กำจัดขยะ และการรีไซเคิลที่ถูกต้อง

ใส่วิธีกำจัดขยะในเมืองเกียวโตอย่างเหมาะสม

■มังงะเพื่อการศึกษาเรื่อง "เกียวโตที่รัก"

เรื่องราวของบ๊อบนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กำลังสนทนากับรูมินักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ (2R) การลด (reducing) การนำกลับมาใช้ใหม่ (reusing) การรีไซเคิล (recycling) และการแยกขยะ

เนื้อหานี้ รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

1การซื้อถุงขยะ

เมืองเกียวโตได้แนะนำถุงพลาสติกที่กำหนดขึ้นเอง ถุงที่กำหนดมี 2 ประเภท : แบบที่หนึ่งสำหรับขยะเผาได้ และอีกแบบหนึ่งสำหรับขยะรีไซเคิล มีจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

2การแยกขยะ

สำหรับวิธีแยกขยะโดยทั่วไป กรุณาดูจากแผนภาพด้านล่าง

ถุงและวิธีการกำจัด ประเภทของขยะ,ขั้นตอนในการแยกและข้อควรระวัง

■ขยะเผาได้

ขยะสด

・เทของเหลวส่วนเกินออกจากขยะสดก่อนนำไปทิ้ง!

แก้วและของมีคมอื่น ๆ

・ห่อให้หนาและวางไว้ตรงส่วนกลางของถุงขยะ

สิ่งของที่อาจทำให้ติดไฟได้

・แช่ไม้ขีดไฟหรือก้นบุหรี่ลงในน้ำก่อนนำไปทิ้ง สำหรับไฟแช็คให้ใช้เชื้อเพลิงให้หมดและแช่ในน้ำก่อนนำไปทิ้ง

กำหนดถุงสำหรับขยะรีไซเคิล

■กระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติก

 1. ฉลาก
  ฝาโลหะ→ ขยะเผาได้
  ฝาพลาสติก→ ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก
 2. 2.เทน้ำออกจากกระป๋องหรือขวด แล้วล้างด้วยน้ำเปล่า

■ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก

ถาด ขวด ถุง ถ้วย ฝา วัสดุกันกระแทก (เช่น สไตโรโฟม) ฯลฯ

เช็ดหรือล้างสิ่งสกปรกออก

 • ・หากไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกไปได้ให้ทิ้งเป็นขยะเผาได้
 • ・อย่าใส่สิ่งปนเปิ้อนลงไปด้านใน
 • ・ใส่ในถุงกระดาษ
 • ・มัดด้วยเชือก

■กระดาษรีไซเคิล

หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง เศษกระดาษเบ็ดเตล็ด (ใบปลิว โบรชัวร์ นิตยสาร กล่องกระดาษ ซองจดหมาย กระดาษห่อ ถุงกระดาษ ฯลฯ)

แยกกระดาษรีไซเคิลใส่ถุงกระดาษตามประเภท และทิ้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 • ・ใช้บริการเก็บรวบรวมของชุมชน
 • ・ใช้ผู้ค้าเก็บรวบรวมเศษกระดาษ
 • ・นำไปยังสถานที่รวบรวมที่เมืองกำหนด

ถุงใส (ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกที่กำหนดโดยเมืองเกียวโต)

■วัตถุโลหะขนาดเล็ก และกระป๋องสเปรย์

วัตถุโลหะที่มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า เช่น หม้อ และกาต้มน้ำ

วัตถุโลหะที่มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า เช่น หม้อ และกาต้มน้ำ

・ขจัดคราบไขมัน !

 • ・ยื่นคำร้องไปที่ศูนย์รวบรวมขยะขนาดใหญ่ของเมืองเกียวโต
 • ・นำไปเผาในโรงเผาขยะ

■เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ และชั้นวางของ ฯลฯ

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีทิ้งขยะขนาดใหญ่ของอาคารอพาร์ตเมนต์ของท่าน

หากยื่นคำร้องไปที่ศูนย์รวบรวมขยะขนาดใหญ่ของเมืองเกียวโต ให้ติดสติกเกอร์ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองลงบนสิ่งของที่ต้องการทิ้ง

หากนำไปที่โรงเผาขยะ ให้เตรียมแบบฟอร์มใบแจ้งการจัดส่ง

ถุงและวิธีการกำจัด ประเภทของขยะ ขั้นตอนในการแยกและข้อควรระวัง

สำหรับขยะเผาได้ ถุงที่กำหนด

ขยะเผาได้

■ขยะเผาได้

ขยะเผาได้

ขยะสด พลาสติกอื่น ๆ นอกเหนือจากภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก กระดาษที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ แก้วแตก ฯลฯ

ขยะสด

・เทของเหลวส่วนเกินออกจากขยะสดก่อนนำไปทิ้ง!

แก้วและของมีคมอื่น ๆ

・ห่อให้หนาและวางไว้ตรงส่วนกลางของถุงขยะ

สิ่งของที่อาจทำให้ติดไฟได้

・แช่ไม้ขีดไฟหรือก้นบุหรี่ลงในน้ำก่อนนำไปทิ้ง สำหรับไฟแช็คให้ใช้เชื้อเพลิงให้หมดและแช่ในน้ำก่อนนำไปทิ้ง

・อย่าใช้ถุงขยะซ้อนกัน 2 ชั้น ยกเว้นกรณีจำเป็น (เช่น ทิ้งสิ่งของสกปรก เช่น ผ้าอ้อมเด็ก)

กำหนดถุงสำหรับขยะรีไซเคิล

■กระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติก

กระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติก

กระป๋อง แก้ว และขวด PET สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

 1. 1.ถอดฝาและฉลากออกจากขวดแก้ว และขวด PET

  ฉลาก→ ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก
  ฝาโลหะ→ ขยะเผาได้
  ฝาพลาสติก→ ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก
 2. 2.เทน้ำออกจากกระป๋องหรือขวด แล้วล้างด้วยน้ำเปล่า

กระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติกจะถูกทิ้งในถุงที่กำหนด โดยนำใส่ถุงเดียวกัน

■ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก

ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก

ถาด ขวด ถุง ถ้วย ฝา วัสดุกันกระแทก (เช่น สไตโรโฟม) ฯลฯ

เช็ดหรือล้างสิ่งสกปรกออก

 • ・หากไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกไปได้ให้ทิ้งเป็นขยะเผาได้
 • ・อย่าใส่สิ่งปนเปิ้อนลงไปด้านใน
資源
 • ・ใส่ในถุงกระดาษ
 • ・มัดด้วยเชือก

■กระดาษรีไซเคิล

กระดาษรีไซเคิล

หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง เศษกระดาษเบ็ดเตล็ด (ใบปลิว โบรชัวร์ นิตยสาร กล่องกระดาษ ซองจดหมาย กระดาษห่อ ถุงกระดาษ ฯลฯ)

แยกกระดาษรีไซเคิลใส่ถุงกระดาษตามประเภท และทิ้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 • ・ใช้บริการเก็บรวบรวมของชุมชน
 • ・ใช้ผู้ค้าเก็บรวบรวมเศษกระดาษ
 • ・นำไปยังสถานที่รวบรวมที่เมืองกำหนด

ถุงใส (ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกที่กำหนดโดยเมืองเกียวโต)

ถุงใส (ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกที่กำหนดโดยเมืองเกียวโต)

■วัตถุโลหะขนาดเล็ก และกระป๋องสเปรย์

ถุงใส (ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกที่กำหนดโดยเมืองเกียวโต)

วัตถุโลหะที่มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า เช่น หม้อ และกาต้มน้ำ

ต้องเทสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในออกให้หมด อย่าทำให้กระป๋องสเปรย์เป็นรู !

・ขจัดคราบไขมัน !

 • ・ยื่นคำร้องไปที่ศูนย์รวบรวมขยะขนาดใหญ่ของเมืองเกียวโต
 • ・นำไปเผาในโรงเผาขยะ

■เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ และชั้นวางของ ฯลฯ

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีทิ้งขยะขนาดใหญ่ของอาคารอพาร์ตเมนต์ของท่าน

หากยื่นคำร้องไปที่ศูนย์รวบรวมขยะขนาดใหญ่ของเมืองเกียวโต ให้ติดสติกเกอร์ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองลงบนสิ่งของที่ต้องการทิ้ง

หากนำไปที่โรงเผาขยะ ให้เตรียมแบบฟอร์มใบแจ้งการจัดส่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์รวบรวมขยะขนาดใหญ่และโรงเผาขยะของเมืองเกียวโต กรุณาดูที่ "วิธีที่ถูกต้องในการแยก กำจัดขยะ และการรีไซเคิล" PDF หน้า 15 และ 16

3การกำจัด

* การกำจัด = นำขยะไปยังสถานที่เก็บรวบรวมที่กำหนด

■ขยะที่เก็บรวบรวมแบบปกติ

ขยะรีไซเคิล ขยะเผาได้ โลหะขนาดเล็ก และกระป๋องสเปรย์

ประเภทของขยะ ความถี่ จุดเก็บ
ขยะเผาได้ สัปดาห์ละสองครั้ง สถานที่เก็บประจำในพื้นที่
ขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละครั้ง สถานที่เก็บประจำในพื้นที่
วัตถุโลหะขนาดเล็กและกระป๋องสเปรย์ เดือนละครั้ง สถานที่เก็บประจำในพื้นที่

* สอบถามสถานที่เก็บประจำในพื้นที่จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของท่าน

■ขยะที่ไม่ได้เก็บรวบรวมแบบปกติ

กระดาษรีไซเคิล

ประเภท จุดเก็บ

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์
ส่งให้กับบริการเก็บรวบรวมในชุมชน หรือผู้เก็บเศษกระดาษ

กระดาษแข็ง

กระดาษแข็ง

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ
บริการเก็บรวบรวมที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

เศษกระดาษเบ็ดเตล็ด ๆ

เศษกระดาษเบ็ดเตล็ด ๆ
ใช้บริการเก็บขยะในชุมชน หรือผู้เก็บเศษกระดาษ ทิ้งที่จุดเก็บขยะเดียวกันและในวันเดียวกับที่เก็บ "วัตถุโลหะขนาดเล็ก และกระป๋องสเปรย์"

* บริการเก็บรวบรวมในชุมชนคืออะไร

เป็นการเก็บรวบรวมในชุมชนในท้องถิ่นของท่าน ที่เทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่เป็นผู้กำหนดสถานที่เก็บรวบรวม สำหรับสถานที่เฉพาะและวันที่เก็บรวบรวม กรุณาตรวจสอบยืนยันกับบริษัท อสังหาริมทรัพย์หรือเพื่อนบ้านของท่าน

กฎระเบียบที่ควรปฏิบัติตามในการกำจัดขยะ

ทิ้งขยะและขยะรีไซเคิลที่จุดเก็บที่กำหนดในชุมชนของท่าน ภายในเวลา 8:00 น. ในวันที่จัดเก็บ อย่าทิ้งขยะในคืนก่อนหน้า

* หากท่านนำขยะไปทิ้งในคืนก่อนหน้า แมวหรือกาอาจทำลายถุงที่เปิดอยู่ และทำให้ขยะกระจัดกระจาย

* สำหรับกระป๋อง ขวดแก้ว ขวด PET ภาชนะบรรจุและหีบห่อพลาสติก วัตถุโลหะขนาดเล็ก และกระป๋องสเปรย์ ให้ทิ้งในจุดที่กำหนดที่มีเครื่องหมาย "จุดรับขยะรีไซเคิล"

น้ำหนักของถุงหนึ่งใบไม่ควรเกินกว่าที่จะยกได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว และควรทิ้งไม่เกินครั้งละประมาณ 2 ถุง

* หากท่านทิ้งขยะมากเกินไป อาจกลายเป็นสิ่งกีดขวาง หรือทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมดภายในวันนั้น กรุณาให้ความร่วมมือในการแผนการกำจัดขยะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PDF "วิธีที่ถูกต้องในการแยก กำจัดขยะ และการรีไซเคิล" โดยมีข้อมูลขยะขนาดใหญ่และเฟอร์นิเจอร์รวมอยู่ด้วย

การกำจัดขยะในเมืองเกียวโต -วีดีโอ-

นี่คือวิดีโอที่แสดงครอบคลุมวิธีการกำจัดขยะทั้งหมด ขอเชิญรับชม

ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลอื่น ๆ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดขยะ กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเขตเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่
* ขอแจ้งให้ทราบว่าการกำจัดขยะอย่างผิดกฎหมายถือเป็นอาชญากรรม