Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

LIFE

ในนี้ได้ระบุข้อมูลการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติในเกียวโต
มีทั้งข้อมูลในการติดต่อดำเนินการในเรื่องต่างๆตามจริง และวิธีรับมือเมื่อเกิดปัญหา จึงขอให้ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ช่วง 1 สัปดาห์หลังเดินทางมาเกียวโต

เกี่ยวกับสื่งต่างๆที่ต้องทำหลังจากมาถึงเกียวโต
หลังจากเปิดเรียนแล้วคงจะยุ่งไม่น้อย ดังนั้นแล้วควรทำทุกอย่างให้เรียบร้อนแต่เนิ่นๆหลังจากมาถึงญี่ปุ่นใหม่ๆ

วิธีค้นหางานพาร์ทไทม์

หลังจากได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ท-ไทม์ได้แล้วก็มาหางานทำกันเถอะ นักศึกษาอาจประสบปัญหาต่างๆในการทำงานพาร์ท-ไทม์ ดังนั้นควรทบทวนก่อนว่าตัวเองพร้อมจะทำงานพาร์ท-ไทม์หรือไม่

วิธีการถอนและโอนเงิน

เกี่ยวกับการใช้บัตร ATM ในการฝาก-ถอนเงินสดในญี่ปุ่น และการรับ-ส่งเงิน กลับไทย

การเดินทางในเกียวโต

เกี่ยวกับการเดินทางในเกียวโต และข้อต่างๆที่ควรระวัง โปรดเช็ก

กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน, ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในเกียวโต

วิธีคัดแยกขยะ

เกียวโตเป็นเมืองที่ใส่ใจที่สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการรีไซเคิล ภายใต้ "สนธิสัญญาเกียวโต"
เกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ ตามแต่ละเขตต่างๆ

ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนย้ายออกจากเกียวโต

เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำก่อน และ หลังกลับประเทศ เช่นการย้ายบ้าน และการยกเลิกสัญญาต่างๆ