Summer Intensive Course

August 6th, 2019

Khóa học này dành cho những người muốn học trong kỳ nghỉ hè. Là lớp cấp tốc đáp ứng 21 tiết/tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Trong thời gian này, các lớp học ngoại khóa sẽ được tổ chức để trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản như trà đạo, thư pháp và ẩm thực Nhật Bản.
Visa sinh viên không có sẵn cho nghiên cứu thời gian ngắn này. Vui lòng nhập cảnh vào Nhật Bản bằng các loại thị thực như Thị thực khách tạm thời (Thị thực du lịch).