Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

LIFE

Mục này đăng tải các thông tin liên quan đến đời sống sinh hoạt trong khi du học tại Kyoto bao gồm những
thông tin về phương pháp thực hiện các thủ tục trong thực tế và giải pháp xử lý trong những tình huống khó khăn, xin hãy tham khảo để biết thêm chi tiết.

1 tuần sau khi đến Kyoto

Thủ tục cần thiết khi đến Kyoto. Bạn sẽ bận bịu khi bắt đầu năm học, vì vậy hãy hoàn thành thủ tục cần thiết ngay sau khi đến Nhật.

Cách tìm kiếm việc làm thêm

Cùng tìm việc làm thêm sau khi đạt được Giấy phép hoạt động ngoài tư cách nào! Có rất nhiều vấn đề về việc làm thêm nên hãy xác nhận việc làm thêm phù hợp với bạn nhé.

Cách rút và chuyển Tiền

Cách sử dụng thẻ rút tiền để rút và gửi tiền tại Nhật, phương thức gửi và nhận tiền từ nước nhà.

Phương tiện di chuyển ở Kyoto

Giải thích các phương tiện giao thông ở Kyoto. Hãy xác nhận các chú ý khi sử dụng phương tiện giao thông.

Cấp cứu y tế

Cách xử lý khi bị thương hoặc bị ốm, gặp sự cố bất ngờ khi đang ở Kyoto

Cách phân loại rác

Do đang thực hiện "Nghị định Kyoto", thành phố Kyoto xem trọng yếu tố môi trường trong việc phát triển bền vững hiện đang thực hiện tái chế rác thải.
Các khu vực có cách xử lý rác thải khác nhau.

Thủ tục cuối cùng trước khi rời Kyoto

Thông tin về thủ tục cần hoàn thành khi về nước đã được đăng tải. Hãy xác nhận hợp đồng và thủ tục trả phòng.