Kyoto Styudy

Các loại thủ tục

Có một vài thủ tục cần thiết khi du học.
Vì có các thủ tục phải làm trước và sau khi đến Nhật, do đó cần phải xác nhận rõ ràng để không bị thiếu sót.

Thủ tục tham gia kỳ thi

Trong kỳ thi nhập học vào các trường, ngoài các kỳ thi nhập học thông thường dành cho người tham gia là người Nhật Bản, còn có chế độ tuyển chọn đặc biệt đối với du học sinh. Do có thể tiến hành thi nhập học kết hợp với một vài kỳ thi bao gồm “Kỳ thi du học Nhật Bản” và
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật”, vì thế hãy xác nhận kỹ với trường muốn tham gia thi xem cần thực hiện kỳ thi nhập học như thế nào.
Kỳ thi mà đa số các du học sinh cần phải tham gia bao gồm 2 kỳ thi như sau: (Cũng nơi tổ chức kỳ thi riêng của trường)”

●Kỳ thi du học Nhật Bản

Đây là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật và học lực cơ bản (Khoa học tự nhiên, tổng hợp, toán học), được xem như là kỳ thi tuyển chọn nhập học vào các trường đại học (khoa). Để tham gia kỳ thi, du học sinh không cần nhất thiết phải đến Nhật mà có thể tham gia tại 17 thành phố trên 14 quốc gia, khu vực bên ngoài Nhật Bản. Hãy lựa chọn môn chỉ định, sau đó tham gia kỳ thi của trường mà bạn mong muốn theo học.
◆ Thời gian thực hiện: 2 lần vào tháng 6 (lần 1) và tháng 11 (lần 2) mỗi năm
»Kỳ thi du học Nhật Bản

●Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Là kỳ thi để kiểm tra, nhận định năng lực tiếng Nhật của người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật. Kỳ thi này được áp dụng tại các trường và được xem như là điều kiện của kỳ thi nhập học, du học sinh có thể tham gia kỳ thi trong hoặc ngoài Nhật Bản.
Kỳ thi này có rất nhiều ưu điểm như chứng nhận tín chỉ, bằng tốt nghiệp tại trường, hoặc được ưu tiên tại các doanh nghiệp, hoặc chứng nhận tư cách xã hội, v.v…
◆Thời gian thực hiện: 2 lần vào tháng 7 (lần 1) và tháng 12 (lần 2) mỗi năm
»Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Thủ tục nhập cảnh

Sau khi nhận được giấy nhập học của nơi du học, phải lấy Visa (thị thực) để nhập cảnh.
Tại Nhật Bản, visa được phân chia ra làm 30 loại “Tư cách lưu trú” theo các loại hình hoạt động và địa vị của người nước ngoài tại Nhật Bản, với mỗi loại tư cách sẽ quy định “Thời hạn lưu trú” riêng (thời gian được phép lưu trú). Sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học Nhật Bản và các tổ chức giáo dục Nhật Bản, v.v… sẽ có tư cách lưu trú là “Du học”, do đó hãy nộp đơn xin Thị thực nhập cảnh (Visa) theo dạng “Du học”.

●Cách thức nộp đơn

  • □ Bản thân người muốn đi du học sẽ làm đơn xin Visa (Thị thực) tại Cơ quan lãnh sự Nhật Bản ở nước mình.
  • □ Cán bộ của tổ chức giáo dục mà bạn dự định nhập học sẽ làm đơn xin cấp phát “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” tại Cục quản lý nhập cảnh. Sau khi được cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”, phải chính bản thân người muốn đi du học làm đơn xin Visa (Thị thực) tại Cơ quan lãnh sự Nhật Bản ở nước mình.

* Các hồ sơ cần thiết khi nộp đơn có thể sẽ thay đổi tùy theo trường mà bạn mong muốn theo học, do đó hãy liên hệ trực tiếp với trường để biết thêm thông tin chi tiết.

●Những giấy tờ cần thiết để nhập cảnh

  • □ Giấy nhập học của tổ chức giáo dục nơi sẽ du học tại Nhật Bản (trường đại học, tổ chức giáo dục tiếng Nhật, v.v…)
  • □ Hộ chiếu (Passport)
  • □ Thị thực (Visa) từ Cơ quan lãnh sự Nhật Bản ở nước mình
  • □ Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (Nếu đã được cấp phát)

Xem chi tiết

Thủ tục xin học bổng

Có rất nhiều cơ quan đoàn thể cấp học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài. Điều kiện đăng ký xin học bổng và số tiền là khác nhau. Về thời gian từ lúc đăng ký xin học bổng ~ có kết quả được nhận học bổng thông thường có hai loại như sau:

Trước khi đến Nhật Bản

Học bổng được nhận từ khi đăng ký xin học bổng ~ có kết quả được nhận học bổng trước khi đến Nhật Bản (ít xảy ra)

Sau khi đến Nhật Bản

Học bổng được nhận từ khi đăng ký xin học bổng ~ có kết quả được nhận học bổng trong nước Nhật Bản sau khi đến Nhật và đã nhập học vào trường

* Các hồ sơ cần thiết khi nộp đơn có thể sẽ thay đổi tùy theo trường mà bạn mong muốn theo học, do đó hãy liên hệ trực tiếp với trường để biết thêm thông tin chi tiết.

●Thi tuyển chọn

Xét duyệt hồ sơ, kiểm tra viết về kiến thức cơ bản hoặc kiến thức và ngôn ngữ lĩnh vực chuyên môn, v.v…, hoặc phỏng vấn trực tiếp theo hình thức vấn đáp, v.v…

●Cách thức nộp đơn

Thường nộp đơn thông qua trường đang theo học. Hãy liên hệ quầy phụ trách du học sinh của từng trường để biết thêm thông tin chi tiết.

* Tùy thuộc vào loại học bổng mà sẽ có giới hạn đăng ký nộp đơn xin học bổng (như tuổi tác, quốc gia và khu vực xuất thân, chỉ định của trường đang theo học và lĩnh vực chuyên ngành tại Nhật Bản, v.v…).

Xem chi tiết