Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Cách rút và chuyển Tiền

Ở đây chúng tôi giải thích cách sử dụng thẻ tiền mặt để gửi và rút tiền ở Nhật Bản cũng như cách nhận tiền và gửi tiền về nước của bạn.

Sử dụng thẻ rút tiền (ATM)

Gửi và rút tiền có thể được thực hiện dễ dàng. Bắt buộc phải có mã PIN (số gồm 4 chữ số) được đặt khi bạn mở tài khoản của mình, vì vậy hãy nhớ ghi nhớ. Ngoài ra còn có các máy ATM trong các cửa hàng tiện lợi. Giờ phục vụ của ATM thay đổi tùy theo ngân hàng và bưu điện, vì vậy hãy nhớ kiểm tra giờ làm việc của ngân hàng mà bạn mở tài khoản. Nếu thẻ tín dụng ở nước ngoài của bạn mang nhãn hiệu Visa, Plus, MasterCard, Cirrus và Union Pay, bạn có thể rút tiền từ máy ATM.

Cách gửi tiền ra nước ngoài

● Tại ngân hàng

  • □ Tên ngân hàng và chi nhánh của tài khoản bạn sẽ gửi tiền
  • □ Loại tài khoản
  • □ Số tài khoản
  • □ Địa chỉ
  • □ Tên
  • □ Số điện thoại

※ Ngược lại, khi bạn là người nhận tiền, vui lòng cung cấp những thông tin trên cho người gửi

● Tại bưu điện

  • 1. Khi gửi đến địa chỉ của người nhận Lệnh chuyển tiền được gửi bằng đường hàng không. Người nhận có thể nhận tiền từ bưu điện địa phương qua lệnh chuyển tiền.
  • 2.Khi gửi đến tài khoản của người nhận Tiền được chuyển vào tài khoản chuyển khoản tiết kiệm tại bưu điện của người nhận. Phí sẽ rẻ hơn so với khi gửi đến địa chỉ bưu điện của người nhận.

< Chuyển khoản Ngân hàng Bưu điện Quốc tế>

Điều này chỉ được sử dụng trong trường hợp người gửi tiền và người nhận tiền đều có tài khoản chuyển khoản tiết kiệm tại bưu điện. Có những quốc gia không thể chuyển tiền đến. Cũng xin lưu ý rằng số ngày cần thiết cho giao dịch khách nhau tùy theo quốc gia.