Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Cách tìm kiếm việc làm thêm

Làm thế nào để tìm một công việc làm thêm ở Kyoto và tránh những rắc rối trong việc làm thêm.

Làm thế nào để tìm một công việc làm thêm

● Làm thế nào để tìm một công việc làm thêm

  • □ Giới thiệu bởi Bộ phận Công tác Sinh viên của Trường Đại học / Trường học
  • □ Quảng cáo trên tạp chí thông tin việc làm thêm và các mục quảng cáo trên báo
  • □ Giới thiệu của Văn phòng Đảm bảo Việc làm Công cộng (Hello Work)
  • □ Giới thiệu của bạn bè và đàn anh
  • □ Bảng thông báo của trường
  • □ Thông tin việc làm (Trang web), v.v.

● Các doanh nghiệp liên quan đến thông tin việc làm thêm

Mạng thông tin việc làm thêm của sinh viên cung cấp thông tin về việc làm thêm cho sinh viên dựa trên các yêu cầu an toàn của trường học.

»Mạng thông tin việc làm thêm cho sinh viên" Baito Net "

Để tránh rắc rối

Ghi chú về các điều kiện lao động càng nhiều càng tốt Thật tốt nếu bạn có thể nhận được “hợp đồng lao động” từ chủ lao động của mình; tuy nhiên, điều này không xảy ra trong hầu hết các trường hợp. Vào thời điểm phỏng vấn đầu tiên, hãy yêu cầu nhà tuyển dụng ghi ngày làm việc, giờ làm việc, tiền lương, ngày thanh toán tiền lương, cũng như tên và số điện thoại của người phụ trách công việc của bạn. Nếu không, bạn nên tự ghi chú những thông tin đó và xác nhận lại với nhà tuyển dụng. Nếu bạn giữ những ghi chú như vậy, nó sẽ bảo vệ khỏi những rắc rối không cần thiết do hiểu lầm gây ra, và sẽ hữu ích nếu có bất kỳ rắc rối nào xảy ra. Mức lương tối thiểu nhất định ở phủ Kyoto là 968 yên một giờ.

● Nếu xảy ra vấn đề với công việc làm thêm của bạn

Do số lượng sinh viên quốc tế tham gia công việc làm thêm tăng lên, xuất hiện nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như thương tích trong công việc hoặc không nhận được tiền lương như đã hứa. Khi rắc rối xảy ra ở nơi làm việc, trước hết bạn nên bình tĩnh bàn bạc vấn đề với cấp trên. Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề sau khi thảo luận như vậy, vui lòng tham khảo ý kiến của một tổ chức tư vấn. Bộ phận Thanh tra Sở Lao động Kyoto [TEL] 075-241-3214 [FAX] 075-241-3219