Japanese Intensive Course for those who wish to audit

August 6th, 2019

“Khóa học Chuyên sâu được thiết kế chủ yếu dành cho những sinh viên muốn vào các trường đại học hoặc cao học của Nhật Bản và cho những người muốn học tiếng Nhật Thương mại.
*Visa sinh viên không có sẵn cho nghiên cứu thời gian ngắn này. Vui lòng nhập cảnh vào Nhật Bản bằng các loại thị thực như Thị thực khách tạm thời (Thị thực du lịch).”