หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมในภาคเรียนพิเศษ

August 6th, 2019

หลักสูตรเร่งรัดนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นหรือบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลัก และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ