Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

留学生ネットワーク

Khóa học ngắn hạn tại Kyoto “From Anime to Zen!”

2016.09.08

Khóa học ngắn hạn tại Kyoto “From Anime to Zen!”

Trong tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, khoảng 20 học sinh đã tụ tập dưới bóng cây tại […]

Kết bạn với người Nhật (Phần sau)

2016.07.28

Kết bạn với người Nhật (Phần sau)

Bạn Radessa Gunduru Budipramono (tức Mono) đến từ Indonesia cùng bạn bè […]

Making Japanese Friends on Study Abroad Part 1

2016.07.28

Making Japanese Friends on Study Abroad Part 1

Making friends in a foreign country might at first seem a bit daunting. Many schools […]

Will I be able to Eat? Shopping at a Japanese Supermarket

2016.07.21

Will I be able to Eat? Shopping at a Japanese Supermarket

The short answer is yes, you will be able to eat.
The longer answer must inclu […]

Học bổng để du học tại Nhật Bản

2016.07.01

Học bổng để du học tại Nhật Bản

Trên thế giới có nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục tăng học phí, và không phải có rất […]