Short Term Course

August 6th, 2019

เกียวโต เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นมหานครที่นักศึกษานานาชาติและธุรกิจระดับโลกมาเจอกัน โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและคุณยังสามารถสัมผัสได้ถึง 4 ฤดูที่แตกต่างกัน เรามีต้นซากุระเรียงรายกันอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งจะบางสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินซัย จุดมุ่งหมายของเราคือการให้มากกว่าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เราอยากให้นักศึกษาของเราได้สัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย