Kyoto University Amgen Scholars Program

August 6th, 2019

โปรแกรมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2015 โดยเป็นโปรแกรมฤดูร้อนระยะสั้นที่มีทุนการศึกษาให้ โปรแกรมนี้สร้างโอกาสพิเศษให้นักศึกษา ป.ตรี จากทั้วโลกมาเข้าร่วมโปรเจควิจัยต่างๆภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกียวโต