Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

รายละเอียดโรงเรียน

เอกสารของโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

มีปริญญา: ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・อนุปริญญา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2582 มีประวัติประมาณ 380 ปี
มีวิทยาเขตสามแห่ง(วิทยาเขตฟุคะคุสะ, วิทยาเขตเซตะ, วิทยาเขตโอมิยะ)
ปริญญาตรี: 9 หลักสูตร ปริญญาโท: 10 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรอนุปริญญา
นักเรียนของมหาวิทยาลัยจำนวนนักเรียนทั้งหมด : 20,000
มีส่วนลดในค่าเล่าเรียน 40% สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลทั่วไป

ระยะเวลาเข้าศึกษา เม.ย., ต.ค.
คุณสมบัติเข้าศึกษา กรุณาดูข้อมูลข้อสอบนักศึกษาต่างชาติและข้อสอบภาษาญี่ปุ่นได้ที่บทความข้อสอบเข้าของเรา
ค่าเข้าเรียน ป.ตรี อนุปริญญา 260,000เยน บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท)200,000เยน คอร์สพิเศษ 50,000เยน
ค่าเรียนต่อปี (สายศิลป์) หลังหักส่วนลด่าเรียน40% ป.ตรี อนุปริญญา 456,600เยน~497,600เยน/ปี บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท)217,000เยน~330,000เยน/ปี คอร์สพิเศษ 487,000เยน
ค่าเรียนต่อปี (สายวิทย์) หลังหักส่วนลด่าเรียน40% ป.ตรี 587,400เยน~617,400เยน/ปี บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท)282,600เยน/ปี
หัวข้ออื่นๆ ค่าสถานที่ 80,000เยน~180,000เยน ค่าทดลอง งานปฏิบัติ 0เยน~193,600เยน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,500~32,500 เยน ไม่มีค่าใช้จ่ายตามวิชาที่เรียน
รายละเอียดมหาวิทยาลัย
วรรณกรรม วรรณคดีญี่ปุ่น, วรรณคดีต่างประเทศ
ภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษา
ประวัติศาสตร์・ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ปรัชญา・ศีลธรรม・ศาสนา ปรัชญา・ศีลธรรม・ศาสนา
จิตวิทยา จิตวิทยา
กฎหมาย กฎหมาย
รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหาร・พาณิชย์ศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์, บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ข้อมูลสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม, เคมีประยุกต์, วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน, วิศวกรรมโลหการ・วัสดุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
สถาปัตยกรรมศาสตร์・วิศวกรรมโยธา・วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์・การประมง เกษตรศาสตร์, เคมีเกษตร, วิศวกรรมเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, วนศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์บูรณาการ วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สิ่งแวดล้อมศึกษา
รายละเอียดบัณฑิตวิทยาลัย
วรรณกรรม วรรณคดีญี่ปุ่น, วรรณคดีต่างประเทศ
ภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษา
ประวัติศาสตร์・ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ปรัชญา・ศีลธรรม・ศาสนา ปรัชญา・ศีลธรรม・ศาสนา
จิตวิทยา จิตวิทยา
โบราณคดี・มรดกทางวัฒนธรรม โบราณคดี・มรดกทางวัฒนธรรม
กฎหมาย กฎหมาย
รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหาร・พาณิชย์ศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์, บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ข้อมูลสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม, เคมีประยุกต์, วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน, วิศวกรรมโลหการ・วัสดุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
สถาปัตยกรรมศาสตร์・วิศวกรรมโยธา・วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์・การประมง เกษตรศาสตร์, เคมีเกษตร, วิศวกรรมเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, วนศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์บูรณาการ วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สิ่งแวดล้อมศึกษา
รายละเอียดวิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม
ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม กุมารเวชศาสตร์

เอกสารของโรงเรียน


 • 龍谷大学Guide Book
ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน

ช่องที่มีเครื่องหมาย * คือหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกให้ครบถ้วน

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

เกี่ยวกับการสอบเข้า และใบสมัคร คลิกที่นี่

 • Ryukoku University Admission Guide

 • Ryukoku University Japanese Culture & Language Program Application Information

 • ติดต่อสอบถาม

  มหาวิทยาลัยริวโคคุ ศูนย์สนับสนุนการศึกษาสากล

  URL:https://www.ryukoku.ac.jp/english2/

  Mail:r-globe@ad.ryukoku.ac.jp

  การเดินทาง