Khóa tiếng Nhật mùa hè

August 6th, 2019

Khoa tiếng Nhật, trường YMCA Kyoto,Khóa học chuyên sâu mùa hè: Trải nghiệm khóa học ngắn hạn tại Kyoto, trung tâm văn hóa Nhật Bản. Với các lớp học vào buổi sáng, học sinh có thể luyện tập tiếng Nhật vào thời gian rảnh buổi chiều. Sẽ có 3 buổi giao lưu với người Nhật (Tham gia miễn phí).