Chương trình cấp tốc mùa hè

August 6th, 2019

Chương trình này dành cho học sinh thật sự có ý định tìm hiểu về nước Nhật và tiếng Nhật. Chương trình bao gồm các hoạt động ngoại khóa để học sinh biết được trình độ của mình và tận dụng những gì đã được học. Hơn thế nữa, những gì học sinh học được trong các chương trình ngoại khóa cũng sẽ được kết hợp với các bài học trên lớp. Cách học tiếng Nhật này chỉ có ở Nhật, và các chương trình trải nghiệm phong phú như khóa nghiên cứu, chương trình trao đổi với sinh viên Nhật và các trải nghiệm phong phú khác chỉ có ở Kyoto.