Học bổng danh dự Taketo và Kiyone Sakamoto cho học du học sinh Đại học Nữ sinh Doshisha

August 3rd, 2020