Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

STUDY KYOTO MAGAZINE

WORK

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

2017.04.20

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều công ty Nhật Bản đã bắt đầu tang cường t […]

Giới thiệu về quá trình xin việc của Nhật

2016.12.02

Giới thiệu về quá trình xin việc của Nhật

Có thể nói rằng các công ty ở các nước khác nhau sẽ có các điểm khác nhau, và quá trì […]