Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

STUDY

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

2017.03.30

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

Study Kyoto recently sat down with three international students studying in Dr. Tasuk […]

Cách học tiếng Nhật phần 3- Cùng học tiếng Nhật bằng Manga và phim ảnh

2017.01.23

Cách học tiếng Nhật phần 3- Cùng học tiếng Nhật bằng Manga và phim ảnh

Profile
Bạn Chonlada Charoenviriyakul
Đến Nhật theo học bổng của bộ Giá […]

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) và các bí kíp để đạt điểm cao

2017.01.06

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) và các bí kíp để đạt điểm cao

Nếu bạn muốn làm việc tại Nhật sau khi tốt nghiệp, chứng chỉ JLPT là điều cần thiết. […]

Khóa học ngắn hạn tại Kyoto “From Anime to Zen!”

2016.09.08

Khóa học ngắn hạn tại Kyoto “From Anime to Zen!”

Trong tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, khoảng 20 học sinh đã tụ tập dưới bóng cây tại […]

12