Kyoto Styudy

รายละเอียดโรงเรียน

เอกสารของโรงเรียน

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมเกียวโตเป็นสถาบันซึ่งรวบรวมผู้คนจากทั่วโลกที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ชั้นเรียนของเราสร้างขึ้นจาก 3 แกนหลักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น คือ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การเข้าใจญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย
รูปแบบการสอนของสถาบันไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรภาคบังคับเท่านั้น นักเรียนยังสามารถเลือกวิชาเลือกที่สนใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น รวมทั้งนักเรียนยังสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนในเครืออื่นๆอีกด้วย
และนอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในชุมชน เพื่อเรียนรู้รูปแบบใช้ภาษาที่หลากหลาย ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

ข้อมูลทั่วไป

ระยะเวลาเข้าศึกษา เม.ย., ต.ค.
ค่าเข้าเรียน 100,000เยน
หัวข้ออื่นๆ ค่าเรียนต่อปี 761,000 อื่นๆ 20,000 เยน

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น

■ 【สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ】คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารของโรงเรียน

 • 京都文化日本語学校_en
  แนะนำโรงเรียน
 • 京都文化日本語学校_en2
  หอพัก (เอกสารแนบ)
ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน

ช่องที่มีเครื่องหมาย * คือหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกให้ครบถ้วน

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

เกี่ยวกับการสอบเข้า และใบสมัคร คลิกที่นี่

 • แนะนำการเข้าเรียน

 • ติดต่อสอบถาม

  URL:

  Mail:kicl@kca.kyoto-art.ac.jp

  การเดินทาง