Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

รายละเอียดโรงเรียน

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมเกียวโตเป็นสถาบันซึ่งรวบรวมผู้คนจากทั่วโลกที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ชั้นเรียนของเราสร้างขึ้นจาก 3 แกนหลักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น คือ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การเข้าใจญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย
รูปแบบการสอนของสถาบันไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรภาคบังคับเท่านั้น นักเรียนยังสามารถเลือกวิชาเลือกที่สนใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น รวมทั้งนักเรียนยังสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนในเครืออื่นๆอีกด้วย
และนอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในชุมชน เพื่อเรียนรู้รูปแบบใช้ภาษาที่หลากหลาย ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

  • หอพัก・ห้องเช่า
  • โปรแกรมระยะสั้น

ข้อมูลทั่วไป

ระยะเวลาเข้าศึกษา เม.ย., ต.ค.
ค่าเข้าเรียน 100,000เยน
หัวข้ออื่นๆ ค่าเรียนต่อปี 761,000 เยน อื่นๆ 20,000 เยน

เกี่ยวกับการสอบเข้า และใบสมัคร คลิกที่นี่

  • แนะนำการเข้าเรียน

  • ติดต่อสอบถาม

    URL:http://www.kicl.ac.jp/jp/

    Mail:kicl@kua.kyoto-art.ac.jp

    การเดินทาง