Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

มีตั้งแต่อะนิเมะถึงเซ็น มาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ญี่ปุ่นกันเถอะ!

2016.09.08

มีตั้งแต่อะนิเมะถึงเซ็น มาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ญี่ปุ่นกันเถอะ!

ท่ามกลางเสียงร้องของจักจั่น นักศึกษาประมาณ 20 คนได้มาร่วมตัวกันภายใต้ร่มไม้ที่สถานีคิ […]

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

2016.07.01

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ท่ามกลางค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าไม่มีทางท […]