Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

STUDY KYOTO MAGAZINE

Tất cả về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)!

Kì thi du học Nhật Bản có quan trọng không? Cách để tra cứu đâu là môn thi quan trọng?

Hãy xác nhận kỳ thi du học Nhật Bản có cần thiết tại trường đại học mà bạn có nguyện vọng theo học hay không.

(Việc xác nhận trên trang chủ của mỗi trường đại học là cần thiết, tuy vậy trên trang của JASSO cũng có thông tin vê vấn đề này)

Thậm chí trường đại học mà bạn có nguyện vọng theo học yêu cầu dự thi kỳ thi du học Nhật Bản, thì cũng có trường hợp không cần phải tham gia tất cả các môn thi.

Đặc biệt là những trường có tính chuyên môn, chuyên ngành cao sẽ hiếm khi yêu cầu bạn thi tất cả các môn.

Vậy học như thế nào?

ec8bcd972b791475f24ae64d5a79e619_s

Bạn có thể mua sách tuyển tập đề thi và đáp án từ những năm trước tại hiệu sách ở Nhật Bản.

Hoặc bạn có thể truy cập vào website của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) tại nước ngoài để tham khảo tuyển tập câu hỏi (bao gồm trụ sở của Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia)

Chi tiết về ấn phẩm được để trong link dưới đây

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/publish/index.html

Ngoài ra bạn cũng có thể nhận được đề thi của năm 2010 dưới dạng PDF trên website của JASSO

Tham khảo ở dường dẫn dưới

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample.html

Tập tin PDF bao gồm câu hỏi và đáp án ở phía trên được dùng để tham khảo, đặc biệt là với môn thi tổng hợp.

Giáo trình đề thi (giới hạn ra đề) được tổng hợp trong đường link dưới đây, hãy tham khảo để tiện cho việc học.

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/syllabus/index.html

Đối với bất kì kỳ thi nào thì việc xây dựng thời gian biểu, kiên trì luyện tập và giải đề đều vô cùng quan trọng.

Các bạn du học sinh tương lai của Kyoto,  nhất định hãy thử đương đầu và chinh phục nhé!

CategoryDanh mục

CategoryDanh mục