Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษาสายศิลป์และคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

แม้ว่าในเมืองหลวงอย่างโตเกียวจะมีนักเรียนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก แต่หากพูดถึง “เมืองแห่งมหาวิทยาลัย” แล้ว ก็ต้องเป็นเกียวโตเท่านั้น มีน้อง ๆ คนไหนสนใจอยากจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเกียวโตบ้างมั้ยครับ
Study Kyoto ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโตขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2019 เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในเกียวโต

กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต

นักเรียนชาวต่างชาติที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งนักเรียนจากสายวิทย์และสายศิลป์รวม 18 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และมาเลเซีย โดยสาขาที่แต่ละคนสนใจจะเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้น่าจะช่วยให้แต่ละคนเจอมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้

 

กำหนดการ (สายศิลป์)

วันที่ 1  การปฐมนิเทศน์และทดลองสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันที่ 2  ร่วมกิจกรรม Open Campus ของมหาวิทยาลัยริทสึเมคัง (Ritsumeikan University)

ร่วมกิจกรรม Open Campus มหาวิทยาลัยริวโคคุ (Ryukoku University)

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงอาหารค่ำ

วันที่ 3  ร่วมกิจกรรม Open Campus ของมหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University)

แยกย้ายกันไปเข้าร่วมกิจกรรม Open Campus ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 5 แห่ง ได้แก่ 1) Kyoto Sangyo University 2) Kyoto Woman’s University 3) Kyoto Notre Dame University 4) Kyoto University of Advanced Science และ 5) Kyoto University of Foreign Studies

 

การที่นักเรียนชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม Open Campus ของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเช่นนี้ ทำให้แต่ละคนได้ลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัย และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่แต่ละคนสนใจด้วย

วันที่ 1

นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้เดินทางมายังเกียวโตแคมปัสพลาซ่าและพบกับคู่บัดดี้ที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันแรกจะเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ แต่ละคนได้แนะนำตัวและรับฟังการปฐมนิเทศน์ก่อนขึ้นรถบัสเพื่อไปทดลองสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกิจกรรมแรกก็คือการใส่ชุดยูกาตะนั่นเอง

นักเรียนชาวต่างชาติและคู่บัดดี้ได้ใส่ชุดยูกาตะแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังวัดเคนนินจิซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะสวนญี่ปุ่นและรูปวาดมังกรบนเพดานวัดที่สวยงาม  แต่ละคนเดินแยกย้ายกันชมวัดอย่างเพลิดเพลิน  นักเรียนชาวไต้หวันที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประทับใจความงดงามของวัดเคนนินจิมาก และบอกกับเราว่า “เกียวโตเป็นเมืองที่สวยงามมากจริง ๆ ผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะเรียนต่อที่เกียวโตให้ได้เลย”

และเมื่อเสร็จกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นในวันแรก ทุกคนจึงได้เช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนเอาแรงสำหรับวันต่อไป

บทความยอดนิยมPopular Articles

Categoryหมวดหมู่

Popular Articles บทความยอดนิยม

Categoryหมวดหมู่