Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

สิ่งที่ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบ EJU

สิ่งที่ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบ EJU

หลายๆคนอาจคิดว่าแค่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)ผ่านก็สามารถมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว แต่ว่ามีการสอบอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า EJU อยู่ จะเป็นการสอบยังไงกันนะ
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนั้นก็มีความหมายตรงตัวคือวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่การสอบ EJU นั้นไม่เพียงวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังวัดระดับความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ฯลฯ อีกด้วย
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นใช้สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนระยะสั้น 1 เทอมหรือ 1 ปี
แต่การสอบ EJU นั้นใช้สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนภาคปกติในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

จุดประสงค์ของข้อสอบ EJU คือต้องการเปรียบเทียบความสามารถของผู้สอบว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับนักเรียน ม. ปลายญี่ปุ่น

เนื้อหาของ EJU มีอะไรบ้าง?

ข้อสอบถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

1. ภาษาต่างประเทศและภาษาญี่ปุ่น 125 นาที
2. วิทยาศาสตร์(ชีวะ เคมี ฟิสิกส์) 80 นาที
3. วิชาทั่วไป(วิชา ม. ปลายญี่ปุ่นเช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม) 80 นาที
4. คณิตศาสตร์ 80 นาที

วิชาภาษาญี่ปุ่น มีไว้เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น วิชาอื่นๆอนุญาตให้สอบเป็นภาษาอังกฤษได้

จำนวนวิชาที่ต้องสอบนั้นแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็ต้องการทุกวิชา บางทีก็อนุญาตให้เลือกสอบเป็นบางวิชาได้ ค่าสอบนั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่สอบและจำนวนวิชาที่สอบ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/index.html

สถานที่สอบ และช่วงเวลาที่จัดสอบ

การสอบ EJU มีปีละ 2 ครั้ง รอบ เดือน 6 (เปิดรับสมัครช่วงเดือน 2 – เดือน 3) และรอบเดือน 11 (เปิดรับสมัครช่วงต้นเดือน 7 – ปลายเดือน 7) สามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์และทางจดหมาย

สถานที่สอบ EJU นั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามท่านสามารถสอบได้ที่หลายๆประเทศในเอเชียด้วยเช่นกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานที่สอบล่าสุดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/site/index.html

ขั้นตอนการสมัครปกติก็คือ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศวิชาที่ต้องสอบออกมา หลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องไปสอบ EJU วิชาเหล่านั้น แล้วส่งคะแนนไปให้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจะรวบรวมคะแนน EJU ของนักเรียนต่างชาติ และแจ้งผลการคัดเลือดตามคะแนน EJU

หากมหาวิทยาลัย (หรือคณะ ภาค) ที่ประสงค์จะเข้าใช้คะแนน EJU และยอมรับนักศึกษาก่อนที่จะมาญี่ปุ่น คุณสามารถสมัครเลยและรอรับผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้จากประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ตอนนี้การรับนักศึกษาก่อนที่จะมาญี่ปุ่นนั้นอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในบริเวณที่มีการจัดสอบ EJU เท่านั้น ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นนักเรียนที่อยู่ในเอเชีย

บทความยอดนิยมPopular Articles

Categoryหมวดหมู่

Popular Articles บทความยอดนิยม

Categoryหมวดหมู่