Đại học Bách khoa YIC Kyoto

August 6th, 2019

Trường kỹ thuật Kyoto Seika

August 6th, 2019

Trường nghệ thuật thiết kế Kyoto

August 6th, 2019

Trường dạy nấu ăn Kyoto

August 5th, 2019

Trường dinh dưỡng y tế Kyoto

August 5th, 2019