วิทยาลัย YIC เกียวโตโคกะ

August 6th, 2019

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตเซกะกิจุทสึ

August 6th, 2019

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น วิทยาลัยเฉพาะทางเกียวโตเกจุทสึดีไซน์

August 6th, 2019

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตโจริชิ

August 5th, 2019

โรงเรียนวิชาชีพโตเกียวเออิโยอิเรียว

August 5th, 2019