Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

STUDY KYOTO MAGAZINE

ข้อสอบ SPI คืออะไร !? (ข้อมูลวิธีการเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อนักศึกษาต่างชาติที่จะหางานในญี่ปุ่น )

ข้อสอบ SPI คืออะไร !? (ข้อมูลวิธีการเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อนักศึกษาต่างชาติที่จะหางานในญี่ปุ่น )

ปัญหาที่นักศึกษาต่างชาติมักเผชิญเวลาหางานในประเทศญี่ปุ่นคือ “การสอบข้อเขียน” ส่วนใหญ่แล้วการสอบข้อเขียนสำหรับสมัครงานนั้นมักถูกมองว่าเป็นเพียงการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป แต่ว่าในข้อสอบนั้นมีการออกข้อสอบในเชิงภาษาซึ่งมีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในหลากหลายรูปแบบทำให้การสอบนี้ยากมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้เนื้อหาบางอย่างอย่างเช่นการหารค่าอาหารหรือโจทย์การคำนวนที่ดูง่ายๆนั้น ก็เหมือนจะยากสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เรียนวิธีการคำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่นมา
ความจริงแล้วสำหรับคนญี่ปุ่นข้อสอบข้อเขียนนี้ก็ไม่ได้ง่ายไปสักทีเดียว พวกเขาได้ลองทำตัวอย่างข้อสอบตามเว็ปไซต์ต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างหาก
เป็นอย่างนี้แล้วนักศึกษาต่างก็ยิ่งต้องเตรียมตัวให้ดี

การสอบข้อเขียนนั้นอยู่ในขั้นตอนใดของการคัดเลือก?

การคัดเลือกพนักงานโดยปกติจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้「ยื่นใบสมัคร → สอบข้อเขียน→ สัมภาษณ์(อาจมีมากกว่า 1 รอบ)→ ตกลงรับ」การสอบข้อเขียนนั้นสำคัญมากเพราะ บางทีหากไม่ผ่านรอบข้อเขียนก็จะไม่ได้มีโอกาสเข้าสู่รอบสัมภาษณ์เลยทีเดียว (ข้อมูลในส่วนของการเขียนใบสมัครนั้นสามารถดูได้ที่ คอลัมน์ “แนะนำการหางานในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” )

จุดประสงค์ของการสอบข้อเขียนคืออะไร?

หลายๆบริษัทจัดตั้งเกณฑ์คะแนนสอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถคัดกรองผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอและไม่ผ่านการคัดเลือก ดังนั้นแล้วการเตรียมตัวในรอบการสอบข้อเขียนเพื่อให้ได้คะแนนระดับหนึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญ หลังจากนั้นก็ควรไปเตรียมตัวสำหรับรอบสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน

บทความยอดนิยมPopular Articles

Categoryหมวดหมู่

Popular Articles บทความยอดนิยม

Categoryหมวดหมู่