Ryukoku University

August 26th, 2019

Ritsumeikan University

August 26th, 2019

Otani University

August 26th, 2019

Kyoto Women’s University

August 26th, 2019

Kyoto University

August 26th, 2019

Kyoto Prefectural University

August 26th, 2019

Kyoto Notre Dame University

August 26th, 2019

Doshisha Women’s College of Liberal Arts

August 19th, 2019

Doshisha University

August 19th, 2019

Bukkyo University

August 6th, 2019