Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học kỹ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Doshisha

August 19th, 2019