Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto Seika

August 26th, 2019

Đại học công nghiệp Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

August 26th, 2019

Đại học giáo dục Kyoto

August 20th, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019

Đại học Doshisha

August 19th, 2019