Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019