Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

Alumni Interviews

บทสัมภาษณ์จริงของนักศึกษาต่างชาติที่เกียวโตที่ตีพิมพ์
กรุณารับชมและรับฟังเสียงสัมภาษณ์สดของนักศึกษาต่างชาติ

บริษัทข้ามชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเกียวโต

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Kyocera

Sophie Arenas Gutierrez (จาก จากเบลเยียม)

School:เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย Doshisha

※บทสัมภาษณ์ ของปี 2016

คุณมีแนวทางในการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาอย่างไร

ตอนที่ฉันเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัย University of London ฉันบังเอิญพบกับนักศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่มาจากเกียวโต ฉันเรียนรู้ว่าเกียวโตเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมเพียงใดจากพวกเขา ทั้งในด้าน วัฒนธรรมดั้งเดิมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน สิ่งนี้ทำให้ฉันตัดสินใจมาที่เกียวโตเพื่อศึกษาภาษา ญี่ปุ่นต่อไป

 

ที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในเกียวโต

จริงๆ แล้วฉันมีโอกาสมาเรียนต่อในเกียวโตถึงสองครั้ง ครั้งแรกเป็นเวลาหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่ปี 2012 ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และครั้งที่สองในปี 2014 เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากฉันสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย University of London ในช่วงระหว่างการเรียนครั้งที่สอง ฉันได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัย Doshisha ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ใช้ทุนของตนเอง ในการมาเรียนครั้งแรก ฉันได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตในเกียวโตช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นอย่าง แท้จริง ในการเรียนครั้งที่สองในประเทศญี่ปุ่น ฉันตัดสินใจว่าจะทำงานในประเทศแห่งนี้ ฉันจึงทุ่มเท ความพยายามในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการธุรกิจและโครงการจัดหางานสำหรับนักศึกษาจาก ต่างประเทศ

 

คุณเชื่อมโยงประสบการณ์ในการศึกษาในเกียวโตกับการหางานทำ อย่างไร

การใช้ชีวิตท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศของฉันและสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษา บ้านเกิด ทำให้ฉันได้รับความรู้แปลกใหม่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่นอกเหนือจากความคุ้นเคยเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่น ฉันรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้ฉันมีความมั่นใจ มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากกับการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะ เป็นผู้แนะนำนายจ้างรายนี้ให้แก่ฉัน แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจของฉันก็คือ บริษัทแห่งนี้ เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเกียวโต ด้วยเหตุที่เกียวโตเป็นสถานที่พิเศษสำหรับฉัน การที่ฉันจะสามารถอาศัยและทำงานในเมืองนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลือกสถานที่ทำงาน ของฉัน

กรุณาเล่ารายละเอียดของงานที่คุณทำในปัจจุบันและจุดมุ่งหมายใน อนาคตของคุณ

ฉันเข้าทำงานในบริษัท Kyocera ในเดือนตุลาคม 2015 ซึ่งเป็นปีที่ฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Doshisha ในปัจจุบัน ฉันทำงานเป็นสมาชิกของทีมขายสำหรับภาคพื้นยุโรปในฝ่ายขายไฟน์เซรามิก (Fine Ceramics) โดยฉันรับผิดชอบในการขายวัสดุและชิ้นส่วนไฟน์เซรามิกแก่อุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจต่างๆ ของบริษัท Kyocera นับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา ถึงแม้ว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเป็นงานที่ยากมาก แต่ฉันทำงานอย่างหนักโดยเดินทางไปยัง โรงงานต่างๆ เพื่อเรียนรู้ข้อมูล และเรียนรู้จากพนักงานอาวุโสและผู้จัดการในส่วนธุรกิจเดียวกัน ในอนาคต ฉันต้องการให้ธุรกิจต่างๆ ในยุโรปรู้ว่า ไฟน์เซรามิกของบริษัท Kyocera มีคุณภาพดี เพียงใด และต้องการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับบริษัท

ดูตาราง