Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติในต่างประเทศ

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

2021/12/10

คุณทราบหรือไม่ว่า เกียวโตมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
หากคุณเพิ่งมาที่เกียวโตและยังไม่มีเพื่อนสนิทพอที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆ หรือมีปัญหาที่ไม่อาจเล่าให้คนรู้จักฟังได้ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ คุณสามารถเข้ารับบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานของเมืองและจังหวัดเกียวโตได้ หรือหากคุณสะดวกที่จะรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถใช้บริการสายด่วน Yorisoi ซึ่งเลือกได้หลายภาษา
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้สูงว่าสถาบันการศึกษาของคุณก็มีบริการในลักษณะเดียวกัน หากคุณต้องการรับบริการสามารถลองเช็คจากอีเมล หรือหมายเลขโทรศัทพ์ดูได้

 

ศูนย์สอบถามข้อมูล สำหรับชาวต่างชาติในเมืองเกียวโต

หน่วยงานสำหรับชาวต่างชาติเมืองเกียวโต https://www.kcif.or.jp/en

〇บริการปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ในหลากหลายภาษาตามด้านล่างนี้ โดยผ่านทาง แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

ภาษา: ญี่ปุ่น / อังกฤษ / จีน / เกาหลี / เวียดนาม / เนปาล / อินโดนีเซีย / ตากาล็อก / ไทย / โปรตุเกส / สเปน

วันและเวลา: ระหว่าง 9.00-21.00 น. วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่

การจอง: ไม่จำเป็น

ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเลขโทรศัพท์: 075-752-3511

 

〇หน่วยงานช่วยเหลือด้านการแปลภาษาและให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
คุณสามารถเข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการธุระต่างๆ เช่นการไปทำธุระเกี่ยวกับสำนักงานเขต เป็นต้น สามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ ด้วยระบบการโทรแบบ 3 สาย

หมายเลขโทรศัพท์: 075-752-1166 *มีบริการเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น

วันและเวลา: ระหว่าง 9.00-17.00 น. วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่

ภาษา: ภาษาญี่ปุ่น (อังคาร-อาทิตย์), ภาษาอังกฤษ(อังคาร-พฤหัส) ภาษาจีน(พุธ และ ศุกร์)

การจอง: ไม่จำเป็น

ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม *ผู้โทรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

หน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเกียวโต (หลายภาษา)

คุณสามารถเข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้ทั้งแบบพบหน้าและทางโทรศัพท์

ศูนย์นานาชาติเกียวโต https://www.kpic.or.jp/english/information/livingconsultation.html

ภาษา: ญี่ปุ่น/ อังกฤษ/ จีน/ เกาหลี/ เวียดนาม/ เนปาล/ อินโดนีเซีย/ ตากาล็อก/ ไทย/ โปรตุเกส/ สเปน/ เขมร (กัมพูชา)/ พม่า/ มองโกเลีย/ รัสเซีย/ มาเลย์/ Sinhara/ ฝรั่งเศส/ เยอรมัน/ อิตาลี

วันและเวลา: 10.00-17.00, เกือบทุกวัน เว้นวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน, วันหยุดราชการและวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่

การจอง: ไม่จำเป็น

ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเลขโทรศัพท์: 075-343-9666

 

สายด่วน Yorisoi―ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการให้คำปรึกษาในหลากหลายภาษา ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ ทั้งเรื่องวีซ่า, ชีวิตประจำวัน, ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ปรึกษาได้ทุกวัน

สายด่วน Yorisoi website https://www.since2011.net/yorisoi/th/
สายด่วน Yorisoi Facebook https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

หมายเลขโทรศัพท์: 0120-279-338(กรุณากดหมายเลข 2 หลังข้อความตอบรับภาษาญี่ปุ่น)

ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย

วันและเวลา: 10.00-22.00, ทุกวัน ※ภาษาที่ให้บริการอาจเปลี่ยนไปในแต่ละวัน โปรดดูจากหน้าเว็บไซต์

การจอง: ไม่จำเป็น

ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

อื่น ๆ

Study Kyoto Maganize「คุณไม่ได้อยู่คนเดียว! นี่คือความช่วยเหลือต่างๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต
Study Kyoto ข่าว「Multilingual Information Links Regarding COVID-19