Ryukoku University

August 26th, 2019

Ritsumeikan University

August 26th, 2019

Otani University

August 26th, 2019

Kyoto Women’s University

August 26th, 2019

Kyoto University

August 26th, 2019

Kyoto Tachibana University

August 26th, 2019

Kyoto Seika University

August 26th, 2019

Kyoto Sangyo University

August 26th, 2019

Kyoto Prefectural University

August 26th, 2019

Kyoto Notre Dame University

August 26th, 2019