มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซนทันคะกาคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต

August 23rd, 2019

มหาวิทยาลัยโดชิชะ

August 19th, 2019